Hakkımızda


 

 

 

 

Türkiye’nin coğrafi yapısı zengin ve verimli bir tarımsal üretim için büyük avantajlar sunarken jeopolitik konumu da dünya tarımı için önemli bir köprü işlevi görmektedir. Tarımsal üretim değeriyle dünyada ilk on ülke arasındaki konumuyla Türkiye’nin daha iyi durumlara gelmesi için tarımsal ihracat noktasında ciddi adımlar atması gerektiğinin bilincindeyiz . Bugünün dünyasında artan nüfus ve şehirleşmeyle paralel bir şekilde tarımsal üretim büyümekte ve talep artışı yaşanmaktadır. Ülkemizin tarım sektörüne daha stratejik nitelikte hedefler düşünmesi gerektiğini , tarımı ithalata karşı koruyabilmek amacıyla küresel şirketlerle rekabet edebilecek seviyede yerli üretimini güçlendirmesi gerektiğini düşünüyor ve bu noktada Tarım Haritam ailesi olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. 

 

 

 

''Çiftçinin Yol Haritası'' sloganı ile çıktığımız bu yolculukta öncelikli hedefimiz üreten çiftçilerimizin ürünlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde iç ve dış pazarlara ulaştırmasını sağlamaktır. Tarım Haritam üreticlerimizin kendi profillerini oluşturarak kişisel bilgilerini paylaşabildikleri, ürünlerini üretim alanlarını tanıtabildikleri tüketicilerle ve diğer üreticilerle iletişime geçebildikleri aynı zamanda ürünlerini tüketicilere sunabildikleri online platformdur.  Aynı zamanda platformumuza üye olarak profil oluşturan Ziraat Mühendisleri ve Veteriner hekimlerimize anında ulaşma imkanı sağlayarak üreticilerimizin  her an güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlıyoruz.